Logo

About the project

LOGO (โลโก้)

ออกแบบโลโก้สไตล์โมเดิร์นหรือไทยประยุกต์ เรียบง่าย สร้างภาพจำให้แก่กลุ่มลูกค้า

ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท

  • ออกแบบ 3 แบบ เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  • ได้รับไฟล์โลโก้ + โค้ดสี (.ai .pdf .jpg .png)
  • ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

ผลงานการออกแบบโลโก้

Share

.