Invitation Card

About the project

CARD (การ์ด)

ออกแบบการ์ดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การ์ดงานแต่ง การ์ดบัตรเชิญเข้าร่วมงาน ฯ ดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท

  • ออกแบบ 2 แบบ แก้ไขได้ 2 ครั้ง
  • 1 ด้าน 1,500 บาท | 2 ด้าน 2,000 บาท
  • มีบริการพิมพ์ เลือกกระดาษและเทคนิคได้

ผลงานการออกแบบการ์ด

Share

.